Rehabilitación cognitiva

A estimulación cognitiva ou psicoestimulación é o conxunto de estratexias e técnicas de intervención psicolóxica dirixidas a potenciala neuroplasticidade da persoa con deterioro cognitivo mediante o traballo tanto coas funcións e procesos cognitivos preservados como coa  dimensión socio-afectiva.

As persoas con deterioro cognitivo manteñen certa capacidade de neuroplasticidade, un potencial de plasticidade cognitiva, de aprendizaxe ou capacidades de reserva que poden ser estimulados co fin de modificar e optimizala súa adaptación ao medio, especialmente nos estadios leve e moderado. Nestes períodos  existe unha capacidade de aprendizaxe que se manifesta nos cambios de conduta, na adecuación a novos estímulos e ambientes, na mellora de habilidades instrumentais abandonadas polo desuso ou na adquisición de esquemas e estratexias.

Áreas de intervención:

 • Linguaxe
 • Cálculo
 • Razoamento
 • Esquema corporal
 • Atención e concentración
 • Praxe construtiva
 • Orientación á realidade
 • Memoria
 • Autoestima

Obxectivos:

 • Manter as capacidades mentais
 • Rehabilitar os procesos psicolóxicos
 • Evitalo illamento do entorno
 • Potencialas relacións sociais
 • Aumentala independencia e a autonomía persoal
 • Reducilo estres
 • Xerar sentimentos de control sobre o entorno e reducila indefensión
 • Incrementala capacidade funcional e o desempeño nas tarefas cotiás
 • Melloralo sentimento de benestar emocional, psicolóxico e de saúde
 • Mellorala calidade de vida das persoas beneficiarias do servizo e maila dos seus familiares
Share Button