Aviso Legal

Condicións xerais de uso do website Tódolos dereitos de propiedade industrial e intelectual do website www.lembranza.es é unha propiedade de María Picos Rubido, ou no seu caso de terceiras persoas. María Picos Rubido ten domicilio en Santiago de Compostela (A Coruña – España – Europa) en rúa Pelamios, nº5, 3ºD e con N.I.F 76413794C, correo electrónico mariapicosrubido@gmail.com e teléfono 634592340. A persoa usuaria poderá visualizar tales elementos e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida a súa utilización con fins comercias, a súa  distribución, así como a súa modificación, alteración ou descompilación. María Picos Rubido resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas nos seus websites, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados nos seus websites.

Share Button