Apoio ao estudo

Vai dirixido a todos aqueles nenos e adultos con necesidades educativas especiais.

Consiste en outorgarlles as persoas aquelas ferramentas necesarias para lograr unha maior eficacia e autonomía no estudo.

O apoio levarase a cabo no fogar da persoa e terá un costo de 15 euros por hora.

Share Button