Privacidade

Información a usuarios de la páxina web lembranza.es

María Picos Rubido, propietaria do website lembranza.es, obtén a seguinte información a través da páxina web:

  • A dirección IP asignada polo PSI ao usuario e o nome de dominio do PSI.
  • O día e a hora na que o usuario accedeu á páxina web.
  • A dirección en Internet desde a que accedeu a lembranza.es (se se accedeu a través doutra URL)
  • O total de visitantes que acceden a nosa páxina web.
  • O nome do sistema operativo e o navegador utilizado para ver a páxina web.
  • O país o que pertence o visitante (ou no seu caso o PSI).

Toda esta información recollida é totalmente anónima e o seu uso é sobre todo para labores de marketing e de estatísticas tecnolóxicas.

Tratamento dos datos de carácter persoal.

María Picos Rubido ten domicilio en Santiago de Compostela (A Coruña – España – Europa) en rúa dos Pelamios, nº5, 3ºD, con N.I.F 76413794C, correo electrónico mariapicosrubido@gmail.com e teléfono 634592340. Dacordo coa normativa vixente en materia de protección de datos así como en materia de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, o usuario acepta que os datos persoais aportados a través do website lembranza.es, ou calquera outro, a María Picos Rubido sexan incorporados aos arquivos de titularidade da mesma, coa finalidade dunha prestación de servizos adecuada cara os nosos usuarios, para fins internos de María Picos Rubido e para manter informados aos nosos usuarios. En caso de comunicacións comerciais, o usuario presta o seu consentimento para o envío de información comercial a través de Internet. María Picos Rubido comprométese ao cumprimento da súa obriga de secreto dos datos de carácter persoal e do seu deber de tratalos con confidencialidade, e asume, a estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demais lexislación aplicable. O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose María Picos Rubido o dereito a excluír os servizos rexistrados a todo usuario que facilitara datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en dereito. Calquera usuario rexistrado pode en calquera momento exercer o dereito a acceder, rectificar e, no seu caso, cancelar os seus datos de carácter persoal subministrados, mediante petición escrita dirixida a María Picos Rubido – en rúa dos Pelamios, nº5, 3ºD,  A Coruña – Galicia- España.

Share Button